22

Op 1 juli bereikte ons het bericht van het overlijden van Jeu Coumans

Hij was 53 jaar lid van onze vereniging, waarvan 34 jaar heel actief in bestuur en organisatie

Hiervoor werd Jeu benoemd tot erelid van onze vereniging

Voor deze verdiensten ontving Jeu een onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wij verliezen in hem een gewaardeerd lid en wensen zijn naasten veel sterkte toe met dit verlies